HOME

Vaše účetní firma

AccountLab

Jsme účetní firmou fungující již od roku 2005. Specializujeme se především na poskytování komplexních cenově dostupných služeb jednotlivcům, menším a středním účetním jednotkám.

Pokud jste menší firma a nechcete za účetnictví vydávat přemrštěné ceny, obraťte se na nás.

katerina@accountlab.cz

Naše služby

NAŠE SLUŽBY

Účetnictví

zpracování prvotních dokladů, zaúčtování všech účetních případů

evidenci přijatých a vydaných faktur včetně saldokonta dodavatelů a odběratelů

evidenci dlouhodobého majetku a dlouhodobého drobného majetku

evidenci pokladen

zpracování mezd, včetně sociálního a zdravotního pojištění a ročního zúčtování mezd

zpracování účetních závěrek (vyhotovení účetních výkazů včetně přílohy)

kontrola účetnictví minulých období

rekonstrukce účetnictví

Spolupracujeme s auditory - zajistíme audit účetnictví Vaší společnosti.

Daňová evidence

zpracování prvotních dokladů, zaúčtování

evidenci přijatých a vydaných faktur včetně saldokonta dodavatelů a odběratelů

evidenci dlouhodobého majetku a dlouhodobého drobného majetku

evidenci pokladen

zpracování mezd, včetně sociálního a zdravotního pojištění a ročního zúčtování mezd

zpracování deníku daňové evidence jako podkladu pro daňové přiznání

kontrola daňové evidence minulých období

rekonstrukce daňové evidence

Daňová přiznání

daňová přiznání k dani z příjmu právnických osob

daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob (včetně vyhotovení přehledů OSVČ)

přiznání k DPH (měsíční, čtvrtletní)

přiznání k silniční dani

přiznání k dani z nemovitostí

přiznání k dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí

Spolupracujeme s daňovými poradci - zajistíme prodloužení termínu pro podání daňových přiznání DPPO a DPFO, daňové poradenství a poradenství v oblasti daňové optimalizace.

Software

Agendy vedeme zejména v ekonomickém systému POHODA se softwarovou nadstavbou pro daňová přiznání TAX. Dle vzájemné dohody je možné pro zpracování účetnictví nebo daňové evidence využít Váš stávající software. Individuálně lze dohodnout též zpracování v místě klienta.

katerina@accountlab.cz

Ceny služeb

Ceny služeb

Cena za práci od externího dodavatele je levnější než mzda účetní ve stejné výši, protože nemusíte odvádět sociální a zdravotní pojištění, platíte jen za dodanou práci a ne za prostojové hodiny, (dovolená, lékař). Nemusíte platit školení účetního, zabezpečovat a obnovovat počítačové a programové vybavení, hradit kancelářské potřeby (papír, pořadače atd.). Naše náklady na vedení účetnictví jsou nižší v důsledku četnosti opakování účetních činností a specializací programového vybavení.

Externí ekonomické a účetní služby jsou výhodnější, jistější a levnější.

AccountLab

Ceník služeb

Účetnictví

Cena za zpracování účetnictví nebo daňové evidence je stanovena individuálně paušální částkou dle počtu dokladů a časové náročnosti.

Minimální měsíční paušál:

Neplátce DPH – Daňová evidence

500,- Kč / měsíc

Neplátce DPH – Účetnictví

1000,- Kč / měsíc

Plátce DPH – Daňová evidence

1000,- Kč / měsíc

Plátce DPH – Účetnictví

1500,- Kč / měsíc

V rámci této částky má klient zdarma:
• zpracování všech daňových přiznání a výkazů
• zpracování povinných statistických výkazů
• zastupování na úřadech
• ekonomické a účetní poradenství v rozsahu jeho podnikatelské činnosti

Daňového přiznání s uplatněním výdajů procentem

Nabízíme zpracování daňového přiznání s uplatněním výdajů procentem z příjmů

cena je stanovena smluvně dle časové náročnosti, minimálně však 3000,-- Kč.

V ceně je zahrnuto:
• zpracování všech daňových přiznání a výkazů
• zpracování přiznání k dani z příjmů FO
• přehled příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu
• přehled příjmů a výdajů pro OSSZ
• odevzdání přiznání a přehledů na úřadech

Mzdy, personalistka

zaměstnanec

250,- Kč / osoba / měsíc

V ceně je zahrnuto:
• příhláška, odhláška a změny u zaměstnance
• zastupování na kontrolách mzdové agendy u příslušných úřadů
• zpracvovní měsícních výkazů apřehledů
• zpracování ročních vyúčtování a přehledů

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V případě zájmu o zpracování podrobnější cenové nabídky prosím neváhejte kontaktovat.


kontakt

Vaše účetní firma


AccountLab

Hvězdova 1594/19 • 140 00 Praha 4


tel.: +420 722 967 009 • katerina@accountlab.cz